SKOLMUSEETS FÖREMÅLSSAMLINGAR
LÄSA
MATEMATIK
NATURVETENSKAP
SKOLPLANCHERNA
SKRIVA

SKOLPLANSCHERNA
Stadsmuseet har ca 4000 skolplanscher i sina samlingar. Planscherna förvaras i magasin på Lindholmen. Delar av samlingen finns registrerad och fotograferad i  Carlotta, museets föremålskatalog.

Bakgrund
Redan under 1800-talets första hälft tillverkades undervisningstavlor i trä med läsetabeller och kortare berättelser. De användes främst inom växelundervisningen och kan ses som en föregångare till skolplanscherna.

Under senare hälften av århundradet började framställningen av rullplanscher, vanligtvis i form av en pappersplansch som klistrats på linneväv. Dessa planscher tillverkades till att börja med inte i Sverige, utan importerades från Tyskland.

Först under 1890-talet trycktes de första svenska skolplanscherna, efter påtryckningar från Sveriges Allmänna Folkskollärares förening (”Köp svenskt!”); nu kom även krav på mer realistiska motiv på planscherna.

I början av 1900-talet kom de första skolplanscherna helt i papp – vilket man sedan fortsatte med fram tills 1962, då tillverkningen lades ner. Den sista planschen, ”Fridlysta växter i Göteborg”, satte därmed punkt för en viktig era inom skolhistorien.
 

Den 1 december 2017 öppnades utställningarna Skolplanschen mellan fakta och fiktion och Skolplanschen från klassrum till vintage på Göteborgs Stadsmuseum. Projektet har möjliggjorts genom stöd från Sällskapet för folkundervisningens befrämjande. Läs mer


 Till skolplanscherna i Carlotta, museets föremålskatalog

  Skriv: skolplansch i sökrutan på www.stadsmuseum.goteborg.se/carlotta
 

Några Årtal i skolans historia
Här hittar du lästips om skolplanschens historia
 

  
www.skolmuseet.se