SKOLMUSEETS FÖREMÅLSSAMLINGAR
LÄSA
MATEMATIK
NATURVETENSKAP
SKOLPLANCHERNA
SKRIVA

LÄSA

SkM:17684
Föremål Läsebok
Titel Sörgården : Första skolåret
Författare Anna Maria Roos
Illustratör Brita Ellström,
Ingeborg Uddén,Stina Beck-Friis
Upplaga: 1. upplaga, 24-33 tusendet
Tillverkningsår 1913
 
  Läs mer
   
   

SkM:1 9436:1
Föremål
Läsebok
Titel
Läsebok för folkskolan
Upplaga
2 upplaga
Tillverkningsår
1869
 
  Läs mer

 
 
 

SkM:9137
Föremål
Läsebok
Titel
ABC- och läse-bok för snälla barn
Upplaga
3 upplaga
Tillverkningsår
1842
 
  Läs mer

 

 
 

SkM:14571
Föremål Läggstickor
Tillverkare Skrivrit
Tillverkningsår 1930-talet
 
  Läs mer

 

   Till  Carlotta, museets föremålskatalog
 

  
www.skolmuseet.se