SKOLMUSEETS FÖREMÅLSSAMLINGAR
LÄSA
MATEMATIK
NATURVETENSKAP
SKOLPLANCHERNA
SKRIVA

SKRIVA 


SkM:18872
Föremål Bläckflaska
Tillverkare Medico Göteborg
Tillverkningsår troligen 1910-tal
 
  Läs mer
   
 

SkM:18873
Föremål Griffeltavla med hartass
Tillverkare okänt
Tillverkningsår 1800-tal
 
  Läs mer
 

SkM:17660
Föremål Pennskrin
Tillverkare okänt
Tillverkningsår 1920-50-tal
 
  Läs mer
 
     Till  Carlotta, museets föremålskatalog
 

  
www.skolmuseet.se