SKOLMUSEETS FÖREMÅLSSAMLING
LÄSA
MATEMATIK
NATURVETENSKAP
SKOLPLANSCHERNA
SKRIVA

Inventarier, läromedel, apparater…
Skolföremålens historia innan de kom till museet varierar stort: somliga är helt oanvända, andra väldigt slitna. Så länge skolmuseet sysslade med dagsaktuella läromedel, kom de flesta föremålen direkt från tillverkarna. Men med tiden kom nytillskotten allt oftare från privatpersoner och skolor, som skänkte sådant man gallrat ut. Att föremålen var använda gjorde dem inte mindre intressanta för museet: att kunna spåra vem och hur som använt ett föremål är nog så värdefullt och spännande som dess nominella värde.

Stadsmuseets samlingar innehåller ett stort antal skolplanscher, kartor och läroböcker.
Här finns också anatomiska modeller, skolbänkar, matematiska hjälpmedel, räknestickor, telegrafer, hävstångsapparater, mineralsamlingar, hyvlar, griffeltavlor, linjaler, bläckhorn och mycket mycket mera. Här finns också föremål från tidigt 1800-tal som upptäcktes på Carlgrenska skolans vind (fd Majornas fattigfriskola) av Elof Lindälv

De föremål som inte är utställda förvaras i museets magasin på Lindholmen.
Många går att se på och läsa om i museets föremålsdatabas, Carlotta.


Titta gärna på de föremål som gömmer sig under rubrikerna längst upp på sidan.

 

  
www.skolmuseet.se