Till Stadsmuseets hemsidaGÖTEBORGS STADSMUSEUM
www.stadsmuseum.goteborg.se  

STADSMUSEET

Läs mer om Stadsmuseet
Stadsmuseets byggnad på Norra hamngatan är långt äldre än museet. Det uppfördes vid 1700-talets mitt åt det Svenska Ostindiska kompaniet. Efter kompaniets nedläggning i början av 1800-talet övertogs huset av Göteborgs stad och svenska staten. Bland de som hyrde lokal i huset var Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg (KVVS), som stod bakom det naturhistoriska museet från 1833. KVVS drev detta museum fram till Göteborgs museums öppnande i december 1861.

Göteborgs museum var mer än bara ett stadens museum – dess ansvarsområde sträckte sig över stora delar av dagens Västra Götaland, innefattande ett brett ämnesspektrum: konst, naturvetenskap, konsthantverk, arkeologi, folklore, teknik, industri och undervisning för att nämna några ämnesområden. Teknik, industri och skola ingick i museets mäss-avdelningar, som likt de stora mässorna på världsutställningarna visade upp nya produkter inom ett visst område.
Läs mer om skolföremålen här

Göteborgs museums naturhistoriska samling var alltså äldst – och stod länge för museets enskilt största föremål, den Malmska blåvalen från 1865 – men tillväxten var enorm på alla områden. Vilket snart skapade problem för museets styrelse: allt fick helt enkelt inte plats i huset. Ostindiska huset tar upp ett helt kvarter på kartan, en enorm byggnad på sin tid. Men museet delade lokalerna med flera andra verksamheter - en konstskola, en fotografateljé och telegrafverket för att nämna några. Först under 1890-talet var hela huset museum. Då hade också en fjärde flygel till huset tillkommit, den s k Wilsonska som byggdes 1889-91 med bidrag från grosshandlare J. W. Wilson.

Utrymmesbristen ledde till en översyn av vilka samlingar som egentligen skulle rymmas inom museets verksamhet. En av de första åtgärderna var nedläggningen av utställningarna av moderna produkter, däribland den pedagogiska avdelningen. Museets bibliotek sammanslogs 1890 med Göteborgs högskolas och flyttades 1895 till en separat byggnad under namnet Göteborgs stadsbibliotek. Avdelningarna för konst och naturhistoria blev självständiga museer med egna lokaler under 1920-talet. 1946 delades de kvarvarande avdelningarna upp i Göteborgs arkeologiska, historiska respektive etnografiska museer. Göteborgs museum hade därmed försvunnit som namn.

Stadsmuseet bildades 1993 genom en sammanslagning av ovan nämnda arkeologiska och historiska museer samt stadens industrihistoriska, teaterhistoriska, och militärhistoriska museer och Göteborgs skolmuseum. Följden blev en stor samling föremål, arkivhandlingar och skrifter. De är uppdelade mellan Ostindiska huset och museets magasin på Hisingen. I Ostindiska huset finns Faktarummet, där det går att se på handlingar, bilder och böcker ur samlingarna. Mer om Faktarummets verksamhet hittar du här

Mer om Stadsmuseets historia läser du i Att fånga det flyktiga,
utgiven av Stadsmuseet på Carlssons förlag i samband med museets 150-årsjubileum 2011.

Vill du veta mer?
Här kommer du till stadsmuseets hemsida
Här hittar du ytterligare lästips om Stadsmuseets historia.

 

  
www.skolmuseet.se