Den skolsamling som här presenteras
tillhör idag Göteborgs stadsmuseum.

Samlingen kommer ursprungligen från Göteborgs skolmuseum,
som under 80 år drevs av Sällskapet för folkundervisningens befrämjande
inom Göteborgs stift.

Sällskapet är idag vänförening till Stadsmuseets skolsamling,
och har valt att skapa denna hemsida för att berätta om samlingen,
dess bakgrund och innehåll.

Göteborgs (kanske också landets) första skolmuseum öppnade i Göteborg våren 1862.  Det andra, kallat Göteborgs skolmuseum, stod klart 1909, 15 år efter att det första lagts ner. Länken mellan dessa båda och det tredje, Göteborgs stadsmuseums skolsamling, är S. A. Hedlund och Ostindiska huset.
Läs mer


Den 1 december 2017 öppnades utställningarna Skolplanschen mellan fakta och fiktion och Skolplanschen från klassrum till vintage på Göteborgs Stadsmuseum. Projektet har möjliggjorts genom stöd från Sällskapet för folkundervisningens befrämjande. Läs mer


Vill du veta mer om Sällskapets och Stadsmuseets verksamhet? 
Kontakta oss

 


 
 
 


 

 

   
www.skolmuseet.se