SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift
är en fristående, ideell förening som arbetar för att förbättra för skola och undervisning.
När Sällskapet grundandes år 1824 fanns alltjämt inte någon allmän skola, och pengar till lärarlöner och skollokaler var svårt att få tag på. Läs mer


Vill du bli medlem?  
Hör av dig Sällskapets styrelse
Medlemmar väljs in på rekommendation, och skall vara intresserade av
Sällskapets ändamål att verka för folkundervisningens förbättrande.

Till Sällskapets hemsida

 

  
www.skolmuseet.se