SKOLMINNEN - axplock ur Göteborgs skolhistoria              Utskrift

OM UTSTÄLLNINGEN
Utställningen består av fem fristående stationer, som speglar den svenska folkskolan från dess grundande år 1842 fram till idag. Tyngdpunkten ligger på perioden 1890–1950. Stationerna är illustrerade med texter, fotografier och föremål.

De har följande teman:

  • Sparkasseverksamhet/matematik

  • Läsår/skoldag

  • Hygien/fostran/gymnastik

  • Praktiska ämnen

  • Böcker och bilder

Genom att visa utställningen på äldreboende och bjuda in skolor hoppas vi på att utställningen skall bidra till att skapa möten mellan unga och gamla. Samtidigt kan den väcka minnen hos de gamla, vilket kan leda till en diskussion bland de boende. Tyvärr har inte museet resurser att dokumentera de minnen som väcks, vilket
annars skulle vara mycket värdefullt.

YTA
Stationerna är fristående och respektive station är ungefär lika stor som en sjukhussäng. Ni kan själva bestämma om ni vill visa stationerna tillsammans eller
var för sig t ex på olika avdelningar. Hela utställningen kräver ett rum på ca 60 kvm, gärna större. 
OBS! Tänk på att rullstolsbundna och personer som använder
rollator skall ha möjlighet att gå runt stationen.

LEVERANS/MONTERING
Stadsmuseet levererar utställningen samt hjälper till att sätta upp den. Vi hjälper även till att plocka ned utställningen och leverera den till nästa boende. Vill ni flytta på utställningen under själva utställningstiden får ni ansvara för detta själva. Vid uppsättningen informerar museets personal hur utställningen fungerar.

FÖRSÄKRING
Utställningen är försäkrad via Göta Lejon. 
Försäkringen täcker verksamhet inom Göteborgs kommun.

INVIGNING
Ni ansvarar själva för eventuell invigning samt information om utställningen.

ATT ARBETA MED ”SKOLMINNEN”
Ni bestämmer själva hur ni vill använda utställningen. 
Vår ambition har varit att den skall väcka minnen samt bidra till att skapa möten. 
De som tar emot utställningen ansvarar för att informera aktuella skolor.

Möten mellan generationer 
– Skolklasser kan besöka utställningen och träffa de äldre, som berättar om sin skoltid. Vid Katolska skolan har man arbetat med ett projekt där barn intervjuat äldre om deras uppväxt/skoltid.

Integrationsbefrämjande möten  
– Hos stadens SFI samordnare (Svenska för invandrare) finns ett stort intresse av att använda utställningen. Det är viktigt för nyanlända Göteborgare att komma i kontakt med svenskar. Skolan är något som de flesta har erfarenhet ifrån, vilket öppnar till dialog. 

Möten med anhöriga 
– Utställningen kan fungera som en brygga mellan anhöriga och boende.

 

  
www.skolmuseet.se