KONTAKTER:
GÖTEBORGS STADSMUSEUM
SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
SKOLSAMLINGSGRUPP & WEBBREDAKTION

SKOLSAMLINGSGRUPP & WEBBREDAKTION:
 
Margaretha Sahlin, kontaktperson
margarethasahlin32@gmail.com
031 - 28 71 81
  
Medlemmar:
Iréne Eriksson
Agnetha Eliasson
Gunnar Hejde
Pernilla Karlsson
Ing-Britt Ling
Margaretha Sahlin
  
Stadsmuseets kontaktperson
Pernilla Karlsson
pernilla.karlsson@kultur.goteborg.se
031 - 368 36 45

 
 

  
www.skolmuseet.se