KONTAKTER:
GÖTEBORGS STADSMUSEUM
SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
SKOLSAMLINGSGRUPP & WEBBREDAKTION


SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
Om du vill veta mer om Sällskapet eller bli medlem
är du välkommen att ta kontakt med någon i Sällskapets styrelse.
 
SÄLLSKAPETS STYRELSE:
 
Susanne Rappman, ordförande
kontaktas via:
Holger Sandelin, sekreterare
holger.sandelin@svenskakyrkan.se
031 - 771 29 52
Gunnar Hejde, ledamot
gunnar.hejde.gh@gmail.com
070-740 60 96
   
Börje Rådesjö, sekreterare
borje.radesjo@outlook.com 
070-608 98 58
Margaretha Sahlin, ledamot
margarethasahlin32@gmail.com
070-981 54 63
   
Margrethe Kristensson, kassaförvaltare
margrethe.kristensson@telia.com

073-052 37 91
Margareta Eklund Jimar, ledamot
meklund_jimar@hotmail.com
076-020 96 18
   

 

  
www.skolmuseet.se