Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs Stift